Leave Your Message
010203

önümleriKazyýetler

64 eaad6vvk

Kärhanamyz hakda

Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýän Hebei Guoning agyr senagat önümçilik kärhanasy, ýitirilen köpük guýma enjamlaryny öndürmek, gözlemek we ösdürmek we satmak bilen meşgullanýar. Müşderilere ýitirilen köpük guýma enjamlarynyň, ýitirilen köpük önümçilik liniýasynyň dizaýn meýilnamalaşdyrylyşynyň we amal täliminiň doly toplumyny hödürleýäris. "Döküm prosesi talaplaryny gollanma hökmünde kabul etmek we aýratyn dizaýn çözgütleri bilen prosesi üpjün etmek" ýörelgesine eýerýäris!

Koprak oka
2010-njy ýyl
Döredildi
126
Işgärler
7000
m 2
Önümçilik sahypalary
160
million 2022 Satyş
40
+
Countriesurtlar

Aýratyn önümler

hemmesini gormek

Biz bilen habarlaşyň, ýokary hilli önümleri we ünsli hyzmat alyň.

Näme üçin bizi saýlaýar?

üstünlikli waka6aq

üstünlikli işleriň ýitmegi

600 orta we uly göwrümli guýularda köpük öndürmek liniýalarynyň üstünlikli ýagdaýlary

01
artykmaçlyk-img (1) req

Hünär topary

Siteerdäki hünär tehniki taýýarlyk toparyna eýe bolmak

01
artykmaçlyk-img (2) 4sf

Gözleg we hyzmatdaşlyk

Belli bir gözleg we gözleg toparyna eýe bolmak we köp tanymal uniwersitetleriň tehniki zehinleri bilen hyzmatdaşlyk etmek

01
artykmaçlyk-img (3) z4p

Baý iş tejribesi

Lostitirilen müňlerçe köpük guýmak prosesleriniň köpçülikleýin önümçiliginde toplanan tejribe.

01

ŞAHSY SYIFASAT

Hyzmatdaş hyzmatdaş

Kompaniýanyň kooperatiw müşderileri, 500-e golaý meşhur içerki kärhana bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga goşmaça, bütin dünýäde ýaýrady.

zhongmei2n0e
anganglqa
partner-icon3gh6
partner-icon40pp
partner-icon5ghe
partner-icon6g33
partner-icon7swna
partner-icon8y6s
partner-icon9ilp
partner-icon14 (2) pky
partner-icon11lm9
partner-icon13vdx